รูปภาพสินค้า รหัส1379130001027
1379130001027
สรุปเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (ฉบับล่าสุด) เน้นการอ่าน การเขียน และสะกดคำตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียนจตุพร ธรรมศรี (ครูจิ๋ว)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 169.00 บาท
ราคาสุทธิ 169.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130001027
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) ทั้งหลักภาษา ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ พร้อมแบบฝึกหัดหลากหลาย แบบทดสอบท้ายบท และแนวข้อสอบ NT เพื่อทบทวนและเสริมความมั่นใจในการสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบปลายภาค และสอบ NT (National Test) ได้อีกด้วย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 หลักภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาพาที
ส่วนที่ 3 วรรณคดีลำนำ
ส่วนที่ 4 เตรียมพร้อมสอบ NT และแนวข้อสอบ
ส่วนที่ 5 เฉลย