รูปภาพสินค้า รหัส1379130000655
1379130000655
เรียนรู้พื้นฐานตัวอักษรจีนและคำศัพท์น่ารู้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง!
ผู้เขียนทีมวิชาการ Life Balance

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000655
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ปูความรู้พื้นฐานอักษรจีนตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนเป็น ครบทั้งการเขียนและการอ่านภาษาจีน เข้าใจง่าย เขียนเป็นเร็ว เก่งจีนได้ทันใจ! สอนการเขียนและคัดตัวอักษรจีน โดยรู้จักลำดับการขีดเส้นก่อนหลัง อธิบายเทคนิคการคัดตัวอักษรจีนให้ถูกต้องและสวยงาม เรียนรู้การอ่านพินอินที่สำคัญในการออกเสียง ตั้งแต่พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ฝึกคัดและเรียนรู้ศัพท์จีนในชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน ด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทและเกมทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่ม
:: สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักตัวอักษรจีน
บทที่ 2 รู้จักพินอิน
บทที่ 3 ขีดเส้นตัวอักษรจีน
บทที่ 4 ฝึกคัดคำศัพท์จีน
บทที่ 5 เกมทวนคำศัพท์