รูปภาพสินค้า รหัส1379130000396
1379130000396
เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด)
ผู้เขียนสุจิตรา อภิเมธีธำรง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 129.00 บาท
ราคาสุทธิ 129.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1379130000396
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ป.2 ไว้อย่างครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง พร้อมแบบฝึกทักษะที่หลากหลาย ฝึกทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มคะแนนสะสม เพิ่มเกรดในชั้นเรียน สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.2 ได้อย่างมั่นใจ
:: สารบัญ
Lesson 1 The Alphabet
Lesson 2 Greeting
Lesson 3 Noun
Lesson 4 Pronoun
Lesson 5 Verb to be
Lesson 6 Verb to have
Lesson 7 Our school
Lesson 8 Number
Lesson 9 How much
Lesson 10 How many animals are there?
Lesson 11 Where is Bobby?
Lesson 12 What time is it?
เฉลยแบบฝึกหัด