รูปภาพสินค้า รหัส1304066400033
1304066400033
ปูพื้นฐานภาษาไทย ด้วยการฝึกคัดลายมือ สระและวรรณยุกต์ไทย
ผู้เขียนพัชรมณฑ์ คฌาน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 55.00 บาท
ราคาสุทธิ 55.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1304066400033
จำนวน: 48 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 255 x 3 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อัลฟ่า-เอ็ด, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"แบบฝึกคัดลายมือ เก่งคัดเก่งเขียน สระและวรรณยุกต์" เล่มนี้ จะช่วยปูพื้นฐานทางภาษาไทย ด้วยการหัดเขียนพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างถูกวิธี ขนาดตัวอักษรใหญ่ เหมาะสำหรับการฝึกเขียนด้วยกล้ามเนื้อมือของเด็กในระดับอนุบาล สร้างความจดจำสระและวรรณยุกต์ พัฒนาระบบสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน