รูปภาพสินค้า รหัส1294877739418
1294877739418
สนุกกับแบบทดสอบส่งเสริมประสบการณ์รอบด้าน ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน สอบเข้าสาธิตและคาทอลิก
ผู้เขียนนที หอมจันทร์ (ครูนที)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877739418
จำนวน: 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 293 x 16 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สนุกกับแบบทดสอบส่งเสริมประสบการณ์รอบด้านแบบบูรณาการ ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วยให้เด็กๆ ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านวิชาการในโรงเรียน ความรู้รอบตัว สังคมวิทยา เชาวน์ปัญญา และจิตวิทยาตามวัย ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน สำหรับสอบเข้าโรงเรียนสาธิตและคาทอลิก พร้อมบทเฉลยแตกประเด็นความรู้ และมีคำถามเสริม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีแนวทางในการพัฒนาความรู้และตรวจสอบความพร้อมของลูกก่อนสอบจริง
:: สารบัญ
- แบบทดสอบ ชุดที่ 1
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1
- แบบทดสอบ ชุดที่ 2
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 2
- แบบทดสอบ ชุดที่ 3
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 3
- แบบทดสอบ ชุดที่ 4
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 4
- แบบทดสอบ ชุดที่ 5
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 5
- แบบทดสอบ ชุดที่ 6
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 6
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ที่สีสันสวยงาม เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดที่ให้เด็กได้วิเคราะห์แก้ปัญหา ทำให้ลูกชายมีความเพลิดเพลินมากระหว่างทำแบบทดสอบ นอกจากนั้นแล้วคำเฉลยที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ปกครองสามารถอธิบายให้เด็กฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนทีอย่างสูงที่รังสรรค์หนังสือดี ๆ แบบนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกชายไม่เพียงเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางด้านการวิเคราะห์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ยังนำไปสู่การประสบความสำเร็จทางการศึกษาของช่วงปฐมวัยเป็นอย่างดีด้วย
-- อาจารย์แพทย์หญิง ชิดชนก เธียผาติ --
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท กุมารเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช