รูปภาพสินค้า รหัส1294877738220
1294877738220
แบบทดสอบเข้า ป.1 สาธิตและคาทอลิก นวัตกรรมแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา ส่งเสริมประสบการณ์รอบด้าน พัฒนาสมองซีกขวาและซ้าย แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ผู้เขียนนที หอมจันทร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877738220
จำนวน: 198 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 13 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เจาะลึกแบบทดสอบเข้า ป.1 สาธิตและคาทอลิก ด้วยนวัตกรรมแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา ฝึกให้เด็กๆ ได้ใช้ความรู้แก้ปัญหาอย่างสนุกสนาน ท้าทาย ด้วยโจทย์คำถามแบบความคิดรวบยอด กระตุ้นความอยากรู้ ความสงสัย บทเฉลยในแต่ละบททดสอบจะแตกความคิดรวบยอดออกเป็นประเด็นย่อยให้เด็กเข้าใจ และจัดลำดับพื้นฐานความคิดให้ใหม่ รวมถึงมีวิธีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสอนลูกได้จริง สอดแทรกเทคนิคการคิดที่ใช้สมองของลูกน้อยทั้งสองด้าน
:: สารบัญ
- แบบทดสอบ ชุดที่ 1
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1
- แบบทดสอบ ชุดที่ 2
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 2
- แบบทดสอบ ชุดที่ 3
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 3
- แบบทดสอบ ชุดที่ 4
- เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 4