สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885674
9786167885674
เหตุใดการพัฒนาถึงต้องตั้งอยู่บนฐานของสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย และทำไมการฝากความหวังไว้กับ "เผด็จการผู้ทรงธรรม" ให้ช่วยฉุดดึงเราออกจากหุบเหวแห่งความสิ้นหวัง จึงไม่อาจเป็นคำตอบของการพัฒนาได้
ผู้เขียนWilliam Easterly (วิลเลียม อีสเตอร์ลี)
ผู้แปลภังคญาณ
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167954028
9786167954028
ความเรียงที่อธิบายถึงรูปแบบการเมืองการปกครอง การจัดการรัฐที่ชอบธรรมตามแบบวิธีคิดสมัยใหม่ มากไปกว่านั้น ยังถือว่าเป็นเค้าโครงร่างและที่มาของหนังสือสัญญาประชาคมของรุสโซอีกด้วย
ผู้เขียนJean Jacques Rousseau (ฌอง ฌากส์ รุสโซ)
ผู้แปลศุภชัย ศุภผล, ปาลิตา จุนแสงจันทร์
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536149
9786167536149
โลกเปลี่ยนขั้วอำนาจ ตะวันออกผงาดจีน อินเดีย บราซิล ตะวันออกกลาง เกาหลี อิหร่าน ตะวันตกชะงัก ยุโรป เตรียมรับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ของโลก
ผู้เขียนเอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศ.ดร.
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169026945
9786169026945
อธิบายความหมาย รายละเอียด และความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
ผู้เขียนติน ปรัชญาพฤทธิ์, ศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749111321
175.00