สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127749
9789742127749
- สรุปมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง - สรุปแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ - ครอบคลุมเนื้อหาการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 100%
ผู้เขียนสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, ดร.
270.00