สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160840137
9786160840137
No.1 Bestseller ทั่วไทย ในใจเด็กสอบ GAT! ฉบับรวมเล่มพิเศษสุด จัดเต็มก่อนลงสนามสอบ พิมพ์แล้วกว่า 32 ครั้ง ยอดพิมพ์ทะลุ 300,000 เล่ม!
ผู้เขียนณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย), สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160840052
9786160840052
การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง
ผู้เขียนพัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล, ดร.
699.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839537
9786160839537
แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่ใช้เป็นหลักในการบริหารแรงงาน เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
ผู้เขียนสมคิด บางโม, รศ.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839681
9786160839681
การบริการเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกธุรกิจ แต่จะจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนพัทธธีรา รชตะไพโรจน์, ดร., พ.ท., สุพจน์ กฤษฎาธาร
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส5522840159571
5522840159571
หนังสือ พร้อมได้ติว GAT English (General Aptitude Test) 4 ชม. คอร์สออนไลน์ที่อัดแน่นทุกเทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบ GAT English ม.ปลาย ตอบข้อสงสัย ถามตรง ตอบสด เจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด
ผู้เขียนสุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส5522840158345
5522840158345
พิเศษสุด ๆ! หนังสือ พร้อมได้ติว GAT ภาษาไทย 4 ชม. คอร์สออนไลน์ที่อัดแน่นทุกเทคนิคเพื่อพิชิตข้อสอบ GAT ภาษาไทย ม.ปลาย ตอบข้อสงสัย ถามตรง ตอบสด พร้อมไกด์แนวข้อสอบ ฝึกตีความให้เป็น
ผู้เขียนณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839308
9786160839308
ตะลุยแนวข้อสอบกว่า 850 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบถ้วน เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง
ผู้เขียนกนิษฐ์ ภาณุสัณห์
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839605
9786160839605
คู่มือสอบในชั้นเรียนและสอบแข่งขันเข้ามหาลัยทั่วประเทศ ทบทวนความรู้ในการสอบแข่งขันในทุก ๆ สนามสอบ
ผู้เขียนอธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839162
9786160839162
สรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเตรียมสอบ
ผู้เขียนบริษัท จีเนียส ครีเอเตอร์ จำกัด
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839278
9786160839278
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนอริสรา เสยานนท์, ผศ.ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839247
9786160839247
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมสอบ GAT, TOEIC, TOEFL, ภาค ก. ของ ก.พ. สอบเข้าปริญญาโท และสอบชิงทุน
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837786
9786160837786
รวมเนื้อหาเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ผู้เขียนจำเนียร จวงตระกูล, ศ.พิศิษฐ์ ดร.
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300002274
5524300002274
ฝึกคัดลายมือตามเส้นประ พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหมวดหมู่ต่างๆ
ผู้เขียนนภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
59.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160838264
9786160838264
สุดยอดติวเตอร์ TOEIC ผู้พิชิตคะแนน 990 เต็ม!
ผู้เขียนวันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837656
9786160837656
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
141.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837687
9786160837687
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837663
9786160837663
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837717
9786160837717
เรียบเรียงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา
113.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160838769
9786160838769
รวมวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้ถึง 10 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีอายุที่ยาวนานและเป็นที่รู้จักของนักอ่านมาจนปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้เขียนณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, ว่าที่ ร.ต.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837700
9786160837700
มีเนื้อหาครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องล่างรถยนต์ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
139.00