สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160850365
9786160850365
เจาะลึกรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยของโรงเรียนต่างๆ หลากหลาย + จุใจ + เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ข้อสอบจำนวน 20 ชุด รวม 400 ข้อ เฉลยอย่างละเอียด + เทคนิคคิดลัด + ครอบคลุมแนวข้อสอบจริง
ผู้เขียนพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847983
9786160847983
สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะสร้างถนนแห่งความสำเร็จทางด้านธุรกรรมการเงินในยุค Disruption
ผู้เขียนพรรณี สวนเพลง, รศ.ดร., พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160850433
9786160850433
ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบและเตรียมพร้อม "สอบเข้า ม.1" ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย มาพร้อมแบบทดสอบถึง 16 ชุด
ผู้เขียนจีเนียส ครีเอเตอร์
249.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160850013
9786160850013
รวมเนื้อหาแบบ All in One ครบทุกประเด็น ละเอียดทุกหัวข้อ เหมาะกับการเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและลุยทุกสนามสอบ สอวน., A-Level, NETSAT
ผู้เขียนชนิตร์นันทน์ พรมมา (ครูฝ้าย EASYBIO)
339.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160850105
9786160850105
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์, ว่าที่ ร.อ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524100003082
5524100003082
เหมาะสำหรับวัยอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานในหมวดหมู่ต่าง ๆ ฝึดคัดลายมือตามเส้นประ จนเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
ผู้เขียนนภาภัทรวารินทร์ เพ็ญแสวง
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160849260
9786160849260
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ม. 5-6 และ ปวช. 2-3 เพิ่มความฟิตพิชิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย ใช้ฝึกฝนและศึกษาได้ด้วยตัวเอง ตรงตามข้อสอบจริงล่าสุด
ผู้เขียนสุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160849123
9786160849123
เล่มนี้ของมันต้องมี ภาพประกอบเเละเนื้อหาสี่สี น่ารักสุดๆ ชัดเจน เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ เนื้อหาเข้มข้นกว่าในโรงเรียน เสริมความรู้ เติมความเข้าใจ เพิ่มเปอร์เซ็นต์สอบติด ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์กว่า 17 ปี
ผู้เขียนครูแมค Max A Wit (อ.ณัฐพล แซ่โง้ว)
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847631
9786160847631
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 694
ผู้เขียนวีรยุทธ์ คเชนทร
131.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847617
9786160847617
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
106.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847587
9786160847587
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847471
9786160847471
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
101.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847594
9786160847594
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประะกาศลำดับที่ 693
ผู้เขียนวีรยุทธ์ คเชนทร
108.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160848966
9786160848966
สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย จำได้เเม่น ครอบคลุมทุกหัวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ผู้เขียนอุษณีย์ จิตตะปาโล, ดร.
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847822
9786160847822
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160843312
9786160843312
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 628
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม
123.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847624
9786160847624
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 676
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา
104.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160848812
9786160848812
ครอบคลุมเนื้อหา ป.4-6 เหมาะกับการทบทวนก่อนสอบและเตรียมพร้อม "สอบเข้า ม.1" ครบทุกหัวข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อยมาพร้อมแบบฝึกหัดถุง 11 ชุด
ผู้เขียนบริษัท จีเนียส ครีเอเตอร์ จำกัด
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847464
9786160847464
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 61
ผู้เขียนสุชีพ เมืองลาย
87.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847600
9786160847600
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 657
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม
97.00