สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780073526645
9,128.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138058620
1,735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781478634072
9781478634072
ผู้เขียนCharles Hoffer
3,445.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138911277
4,275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780810852402
3,360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780571511082
9780571511082
ผู้เขียนDaryl Runswick
3,570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780793530540
2,460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780876391860
9780876391860
ผู้เขียนMimi Rabson
2,465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781480337992
9781480337992
ผู้เขียนDave Koz
2,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259253560
9781259253560
ผู้เขียนStefan Kostka
2,366.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259094897
9781259094897
ผู้เขียนRoger Kamien
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133056693
9780133056693
-
ผู้เขียนMichael J. Quinn
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780745642642
9780745642642
-
ผู้เขียนChris Rojek
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780879307110
9780879307110
-
ผู้เขียนTony Bacon
1,175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780760334706
3,385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133309673
9781133309673
-
ผู้เขียนDavid Bodary
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780746009628
9780746009628
-
ผู้เขียนJ. C. Miles
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781847863911
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781847725769
9781847725769
-
ผู้เขียนPaul Balmer
1,930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132737531
9780132737531
For graduate and executive level MIS students, and practicing IS managers.
ผู้เขียนDaniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C Perkins, Carol V. Brown
935.00