สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142078
9786163142078
ถ่ายทอดเรื่องราวของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบบูรณาการ
ผู้เขียนกุลวดี มกราภิรมณ์
520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142085
9786163142085
มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการแสดงให้มีศิลปะและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้นักแสดงไทยมีความโดดเด่นเทียบเท่าต่างประเทศ
ผู้เขียนมัทนี รัตนิน, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165128353
9786165128353
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ศิลปะการทำหัวโขนอย่างละเอียด เพื่อสืบต่อภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้น จนก่อตัวเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย
ผู้เขียนนฤทธิ์ วัฒนภู
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167639093
9786167639093
ให้ความรู้ถึงกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ นับจากความเป็นมาและความสำคัญของละครโทรทัศน์ แนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ และการผลิตละครโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน
ผู้เขียนองอาจ สิงห์ลำพอง, ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140036
9786163140036
มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการแสดงให้มีศิลปะและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้นักแสดงไทยมีความโดดเด่นเทียบเท่าต่างประเทศ
ผู้เขียนมัทนี รัตนิน, ศ.ดร.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398310
9786167398310
หากมนุษย์สามารถสื่อสารด้วยความเงียบและท่าทาง เราคงจะมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากความขัดแย้งและสงคราม
ผู้เขียนสมพร ฟูราจ, ผศ.
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746554145
9789746554145
นักวิจารณ์ก็เมือนนักสืบ นักเขียนเหมือนฆาตกร สิ่งที่นักวิจารณ์ทำ คือการพยายามตามหาความหมายของ Text ดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ตกอยู่ตามทาง
ผู้เขียนนับทอง ทองใบ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955008
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749434116
175.00