สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164280861
9786164280861
รวมแนวทางการเขียนภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ โดยยังคงรูปแบบดั้งเดิมตามจินตนาการของศิลปินไทยแต่โบราณ
ผู้เขียนนัฐประชา หงษ์สุวรรณ
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167852188
9786167852188
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่าง ๆ ด้วยองค์ประกอบศิลป์
ผู้เขียนธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165129275
9786165129275
รวบรวมผลงานภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมไทยของผู้เขียน จัดทำเป็นรูปเล่มพิมพ์ออกเผยแพร่เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจต้องการฝึกฝนการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เขียนสุวัฒน์ แสนขัติ (Suwat Saenkat)
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167852034
9786167852034
วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ ด้วยองค์ประกอบศิลป์ พร้อมตัวอย่างงานที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความงาม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165120791
9786165120791
โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ผู้เขียนเจริญ มาบุตร
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165120302
9786165120302
15 กิจกรรมการเรียนรู้ สู่เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้เขียนนฤทธิ์ วัฒนภู
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743654039
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749933893
9789749933893
เล่าเรื่องรามเกียรติ์จิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระแก้ว
ผู้เขียนวัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749434819
9789749434819
-
ผู้เขียนครูหนอน
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749350614
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749100639
60.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749100646
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749100653
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749350607
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747835441
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747834970
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748762432
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745715035
245.00