สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164304550
9786164304550
ประโยคสนทนานำไปปรับใช้ได้หลากหลาย เรียนรู้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน
ผู้เขียนกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859735408634
8859735408634
วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง คำศัพท์หลากหลายหมวดหมู่ที่ควรรู้ วลีและประโยคสำคัญที่คนญี่ปุ่นพูด และโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความมั่นใจ พื้นฐานแน่น
ผู้เขียนJ TEAM
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส1379130000204
1379130000204
เขียนญี่ปุ่นเป็นชัวร์ จบในเล่มเดียว!! คัดง่าย พกพาสะดวก นำไปใช้ได้จริง
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย
29.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164412293
9786164412293
ครอบคลุมทั้งคันจิและคำศัพท์ที่ใช้สอบวัดผลในระดับ N5 ทั้งสิ้น
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163811011
9786163811011
ฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ บทสนทนา และคำศัพท์ในเล่มเดียว
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757408257
8858757408257
ฝึกคัดอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น 85 ตัว ตามลำดับการเขียนทีละขีด ๆ เสียงอ่านทั้งแบบจีนและญี่ปุ่น พร้อมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของอักษรคันจินั้น ๆ
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164410329
9786164410329
การเรียนรู้และทำความเข้าใจอักษรข้าง จะช่วยให้ผู้ศึกษาอักษรคันจิ สามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้เขียนนพพิชญ์ ประหวั่น
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167890265
9786167890265
ฝึกวาดรูปตามลายเส้นน่ารักๆ ของ Mochikaka พร้อมกับหัดเขียนศัพท์คันจิพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ระดับ N5 และ N4) 200 รูป 200 คำ
ผู้เขียนEbidora
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877737698
1294877737698
ฝึกคัดวันละหน้า ก็เก่งภาษาญี่ปุ่นได้! ฝึกคัด-เรียนรู้อักษรฮิรางานะ และอักษรคาตาคานะ
20.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810038
9786163810038
ครบถ้วนทั้งภาษา-ท่องเที่ยว-การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น เล่มเดียวครบทุกสถานการณ์ ตอบโจทย์ทั้ง 6 มิติ
ผู้เขียนอะกิระ โช
289.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877733874
1294877733874
รู้จักอักษรญี่ปุ่นชนิดต่างๆ วิธีเขียนอักษรญี่ปุ่น การเขียนเสียงควบและเสียงกัก พร้อมตารางอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
30.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167786032
9786167786032
พบพื้นฐานการออกเสียงอักษรญี่ปุ่น ไวยากรณ์ที่น่าสนใจ ศัพท์และสำนวนที่น่ารู้ บทสนทนาที่หลากหลาย แบบฝึกหัดที่ช่วยทบทวนความเข้าใจ
ผู้เขียนอรณิชา เหล่าเจริญ
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877728627
1294877728627
ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้!
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742257651
9789742257651
ใช้ประสาทสัมผัสทางตา จำได้ง่ายกว่าหนังสือ
ผู้เขียนฟูจิ ฟูจิซากิ, โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น TLS
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742358198
9789742358198
เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบลัดๆ ด้วยหลักการจำเร็ว
ผู้เขียนฟูจิ ฟูจิซากิ
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165270755
9786165270755
ฝึกคัดอักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ พร้อมตารางสำหรับฝึกคัดอักษรในเล่ม
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
49.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165270632
9786165270632
ฝึกคัดเพียงวันละ 1 หน้า ก็เก่งได้!
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
20.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740456261
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741334940
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749494271
9789749494271
รวบรวมเพลงฮิตของศิลปินคนโปรดพร้อมกับให้ความรู้ในภาษาญี่ปุ่นด้านการอ่านภาษาไทยที่ได้มาตรฐาน และมีคำแปลภาษาไทยรวมไปถึงคำศัพท์ที่น่ารู้พร้อมไวยากรณ์น่
ผู้เขียนสุรีรัตน์ งามสง่าพงษ์, วิลาสินี สาโรวาท
145.00