สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786165787642
9786165787642
เรียนรู้เจาะลึกเรื่อง Tenses & Modal Verbs พื้นฐานสึคัญในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
ผู้เขียนยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง)
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163812254
9786163812254
เรียนรู้และเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน 4 ทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ! จบในเล่มเดียว
ผู้เขียนทีม Life Balance
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164418769
9786164418769
ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น จนพูด อ่าน เขียนได้
ผู้เขียนกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164416192
9786164416192
188 เรื่องตลก พร้อมคำศัพท์และสำนวนอัดแน่น อ่านง่ายได้ผลจริง
ผู้เขียนพรพรรณ อัญชุลีนภัส
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789830023335
65.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789830057811
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163143969
9786163143969
หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการหางานทำ และ/หรือเพื่อพัฒนาการทำงานในสำนักงาน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนสุชารัช ริมกีรติกุล, รศ.ดร. (Sucharat Rimkeeratikul, Ph.D.)
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877741862
1294877741862
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877741466
1294877741466
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163143402
9786163143402
English for Health Sciences I consists of seven units focusing on a wide range of topics in health, sciences and extensive language skill practice.
ผู้เขียนสุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน (Supong Tangkiengsirisin, Ph.D.), รศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163143297
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877741077
1294877741077
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740711
1294877740711
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168101261
9786168101261
ครบ สนุก ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมรอบตัวของลูกน้อย รวบรวมจากบทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ผู้เขียนธันยาดา บวรธรานนท์
315.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740360
1294877740360
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164294943
9786164294943
เข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านรากศัพท์และประวัติศาสตร์
ผู้เขียนชัชพล เกียรติขจรธาดา, น.พ.
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164300040
9786164300040
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142757
9786163142757
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยนักศึกษาไทยให้เขียนจดหมายธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามความนิยมที่ใช้กันอยู่ในวงการธุรกิจโดยทั่วๆ ไป ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
ผู้เขียนSumtum Parisuthiman
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167970318
9786167970318
มาฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ด้วยเนื้อหา และภาพประกอบที่น่าสนใจ
ผู้เขียนสร้อยทิพย์ นกขมิ้น
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165279499
9786165279499
รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อเก่ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, บก.
80.00