สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831593
9786160831593
นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัย และประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ฯลฯ
ผู้เขียนณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800278
9786160800278
การจัดการความรู้และองการแห่งการเรียนรู้
ผู้เขียนณรัฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128814
9789742128814
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้แต่งแต้มสีสันงานประชุม การฝึกอบรม และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ให้มีเสน่ห์เหมือนดังร่ายเวทมนต์
ผู้เขียนMark Barnes (มาร์ค บาร์เนส)
ผู้แปลเฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126681
9789742126681
รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจในการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่มีประสิทธิผล
ผู้เขียนบุญเลิศ วัจจะตรากุล, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125653
9789742125653
เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124489
9789742124489
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ครอบคลุมทั้งในการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ
ผู้เขียนดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124526
9789742124526
อธิบายถึงเหตุหรือปรากฎการณ์เชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน กล่าวถึงผลหรือข้อปฏิบัติ...
ผู้เขียนดร.สุวิชัย ศุภรานนท์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124427
9789742124427
ทำไมเขาจึงต้องซื้อของจากเรา คำตอบก็คงอยู่ที่ "ความได้เปรียบในการแข่งขัน"
ผู้เขียนดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123710
9789742123710
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวิธีการใช้สมุดบันทึกผ่านประสบการณ์โดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเรื่องงานและในชีวิตประจำวัน ให้มีความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้เขียนTAKEO HIGUCHI, สมพร สิทธิธีรัตน์
ผู้แปลสมพร สิทธิธีรรัตน์
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123284
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122379
9789742122379
กลยุทธ์การจัดระบบเอกสารทั้งหมดในบ้านเพื่อให้ค้นหาง่าย และบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้เขียนBarbara Hemphill
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122706
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121600
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121662
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347427
9789745347427
ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมาย
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,ผศ.ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347465
9789745347465
คู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348240
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342668
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123465
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745096028
55.00