สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847747
9786160847747
คู่มือวางแผนภาษีสำหรับผู้เริ่มต้นและเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้ขายของออนไลน์ เพราะทุกบาทที่ประหยัดภาษีได้ คือกำไรของกิจการ
ผู้เขียนถนอม เกตุเอม (TAXBugnoms)
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160845477
9786160845477
10 บทเรียนจากชีวิตจริง ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ เพื่อจะสร้างธุรกิจเงินล้าน
ผู้เขียนRobert T. Kiyosaki (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)
ผู้แปลอมรเทพ ผันสิน
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833320
9786160833320
คู่มือภาษีธุรกิจแบบเริ่มต้น ที่คนทำธุรกิจ รวมถึงคนที่ขายของออนไลน์ทุกคนควรอ่าน เพื่อการจัดการภาษีได้อย่างถูกต้องและถูกใจ
ผู้เขียนถนอม เกตุเอม (TAXBugnoms)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831241
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821051
9786160821051
10 บทเรียนจากชีวิตจริง ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ เพื่อจะสร้างธุรกิจเงินล้าน
ผู้เขียนRobert T. Kiyosaki (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ)
ผู้แปลอมรเทพ ผันสิน
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818822
9786160818822
อธิบายรายละเอียดโครงสร้าง พร้อมการวางระบบในธุรกิจคาร์แคร์ รวมทั้งเทคนิคเคล็ดลับในการใช้เคมีภัณฑ์ เพื่อพัฒนาในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
ผู้เขียนอรรถ ระบายเพชร
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818662
9786160818662
ไม่ว่าคุณเพียงแต่คิดหรือลงมือทำไปแล้ว หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบทั้งหมดแก่คุณ!! เพียงแค่อาศัยกำลังใจ จังหวะ และโอกาสที่เหมาะสม คุณก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้เหมือนกัน
ผู้เขียนPhilip Holland
ผู้แปลก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817542
9786160817542
ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129750
9789742129750
เจาะลึกรายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์และผู้ที่สนใจ แนะนำเทคนิคและความรู้ครบทุกด้าน เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนอรรถ ระบายเพชร
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127824
9789742127824
นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจ ในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป
ผู้เขียนฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. , ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. , คมกฤช ปิติฤกษ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129866
9789742129866
ไม่ว่าคุณเพียงแค่คิดหรือลงมือทำไปแล้ว หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบทั้งหมดแก่คุณ
ผู้เขียนPhilip Holland (ฟิลิป ฮอลแลนด์)
ผู้แปลก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129255
9789742129255
คู่มือลดต้นทุน เพิ่มกำไร สำหรับ SMEs ที่คุณสามารถทำได้อย่างมือโปร ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ การ PR และอื่นๆ อีกมาก
ผู้เขียนอภิชาติ สิริผาติ
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742127770
9789742127770
เพียงแค่อาศัยกำลังใจ จังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมคุณก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้เหมือนกัน
ผู้เขียนPhilip Holland (ฟิลิป ฮอลแลนด์)
ผู้แปลก้องเกียรติ โอภาสวงการ, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126667
9789742126667
ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคาร์แคร์แบบครบวงจร
ผู้เขียนอรรถ ระบายเพชร
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125660
9789742125660
แนวคิดในการทำธุรกิจขนาดย่อมให้ได้กำไรสูงสุด...
ผู้เขียนNick Rampley-Sturgeon
ผู้แปลวณิชเทพ ดทวัญ
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121532
9789742121532
ลูกจ้าง ตัวแทนขายตรง รับจ้างอิสระ ผู้ตกงาน เถ้าแก่ ซื่งเบื่องานประจำแบบเดิมๆ ต้องอ่าน
ผู้เขียนเกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124397
9789742124397
นี่คือหนังสือที่รวบรวมสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องรู้ เมื่อจบทุกบทแล้วให้ย้อนกลับมาอ่านบทแรกใหม่ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้ละเลยเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจส่วนตัว
ผู้เขียนJeffrey J. Fox
ผู้แปลโอฬาร ภัทรกอบกิตติ์
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123017
9789742123017
ช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดจินตนาการ และความคิดที่สร้างสรรค์ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
ผู้เขียนเรวัต ตันตยานนท์ ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120146
9789742120146
เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด
ผู้เขียนโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349209
119.00