เงื่อนไขการชำระเงิน

    ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยมี 2 วิธี ดังนี้

     • ชำระเงินสด
        สำหรับในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเท่านั้น โดยมีบริการส่งหนังสือถึงที่พร้อมรับชำระเงินสด

     • ชำระโดยการโอนเงิน
        ชื่อบัญชี บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
        ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
  กรุงศรีอยุธยา 333-1-20198-2 ถนนบางนา-ตราด (เนชั่นทาวเวอร์)
  กรุงเทพ 118-4-22260-0 สีลม
  กรุงเทพ 227-0-46016-1 ถนนศรีนครินทร์
  กสิกรไทย 739-2-16222-9 ย่อยศรีนครินทร์
  กรุงไทย 086-1-20565-0 เซ็นทรัลบางนา
  ไทยพาณิชย์ 048-2-65012-0 อุดมสุข
  ทหารไทย 054-2-06280-7 รัชดา-ห้วยขวาง
       

    หลังจากที่ท่านโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ Pay – in หรือ สลิป ATM พร้อมระบุ
       - ชื่อสถาบัน/โรงเรียน/บริษัท/ห้างร้าน และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมาที่หมายเลข 0-2826-8356-9
       - หากท่านไม่สะดวกในการส่งแฟกซ์ ท่านสามารถสแกนและส่งมาทางอีเมล์ salesorder@se-ed.com
       - ทั้งนี้ทางเราจะดำเนินการจัดสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว

     เงื่อนไขเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่หมายเลข 0-2826-8222