วิธีการสั่งซื้อ

   
เมื่อท่านได้รับ Username และ Password ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือคุณภาพ ที่ทางซีเอ็ดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรวมถึงสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบ โดยมีวิธีการสั่งซื้อดังนี้
   
  • ใส่ Username และ Password เพื่อ login เข้าสู่ระบบ หากท่านลืมรหัสผ่านให้ท่านคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน แล้วทำการกรอกอีเมล ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทันทีทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้
   
  • หนังสือได้ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้จัดตามหมวดหมู่ของหนังสือ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และแสดงหนังสือโดยเรียงจากหนังสือที่ออกใหม่ล่าสุด ซึ่งท่านสามาถค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการได้ โดยทำการเลือกประเภทที่ต้องการค้นหา และระบุ รหัสบาร์โค้ด ชื่อสินค้า ผู้แต่ง ผู้แปล ในช่องสี่เหลี่ยม หลังจากนั้น คลิก ค้นหา ระบบจะทำการสืบค้นรายชื่อตามที่ท่านระบุ
   
  • ท่านสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการได้โดยคลิก ระบบจะเพิ่มสินค้าที่ละรายการ หากท่านต้องการเลือกสินค้าครั้งละหลายรายการในหน้านั้น ให้คลิก ที่ช่องสีเหลี่ยมด้านซ้ายของหน้าปกหนังสือที่ต้องการจะขึ้นเครื่องหมายถูก หลังจากนั้นให้คลิกที่ ด้านล่างสุด
   
  • เมื่อท่านเลือกหนังสือที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงสินค้าที่ท่านเลือกทั้งหมด ท่านสามารถตรวจอบและแก้ไขรายการเพื่อความถูกต้อง
ท่านสามารถเพิ่มและลดจำนวนเล่มที่ต้องการซื้อได้ หรือต้องการเพิ่มและลบรายการสินค้าได้ และหากรายการใดขึ้นสถานะ ‘รอตรวจสอบ’ แสดงว่าสินค้าไม่มีในสต๊อก ทางผู้ดูแลจะติดต่อกลับท่านอีกครั้ง
   
  เมื่อท่านเลือกหนังสือที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงสินค้าที่ท่านเลือกทั้งหมด ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขรายการเพื่อความถูกต้อง
ท่านสามารถเพิ่มและลดจำนวนเล่มที่ต้องการซื้อได้ หรือต้องการเพิ่มและลบรายการสินค้าได้ และหากรายการ “สินค้าหมด” หรือ “รอตรวจสอบสินค้า” แสดงว่าสินค้าไม่มีในสต๊อกกรุณาแจ้งรายการสินค้า และรหัสสินค้า มาที่ฝ่ายขายและรับจัดจำหน่าย อีเมล์ salesorder@se-ed.com เนื่องจากทางซีเอ็ดต้องตรวจสอบก่อนว่ายังคงมีสินค้าคงเหลืออยู่ที่สำนักพิมพ์หรือไม่ โดยการสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ ทางผู้ดูแลจะติดต่อกลับท่านอีกครั้ง
   
        มีสินค้า สามารถสั่งซื้อได้
          สินค้าหมด
          รอตรวจสอบสินค้า
   
  • นอกจากวิธีการเลือกสินค้าลงตะกร้าแล้ว ท่านยังสามารถสั่งซื้อได้จาก File Excel หรือ File Csv Csv ได้อีกด้วย โดยคลิกที่ จะแสดงดังภาพการนำเข้า File Excel หรือ Csv
   
    เงื่อนไขการนำเข้าดังนี้
       - รองรับ Excel 97 - Excel 2003 หรือ Csv (Comma delimited) เท่านั้น
       - ไม่รองรับ MS Excel 2007
       - บาร์โค้ดต้องมีในฐานข้อมูลของระบบ
    การสร้างไฟล์ข้อมูล Excel ประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์ดังนี้
       - NO คือ ช่องใส่รหัสบาร์โค้ดที่ต้องการสั่งซื้อ
       - Qty คือ ช่องใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
   
   
   
  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้าได้ โดยคลิกที่  และคลิกที่ปุ่ม   
   
  • ยืนยันการสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อของท่านให้ถูกต้อง ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไข สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไข เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล หากท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใดๆ ได้อีก หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม   ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อ
   
  • เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ท่านสามารถโหลด ใบสรุปรายการสั่งซื้อ ได้ที่ปุ่ม PDF เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการติดตามรายการสั่งซื้อ