เงื่อนไข การสมัครสมาชิก :

  คุณสมบัติ

  ระบบนี้รองรับการสั่งซื้อจาก สถาบัน/องค์กรภาครัฐและเอกชน/ห้างร้าน/ร้านหนังสือ เท่านั้น


     ข้อมูลประกอบการสมัคร

     ชื่อสถาบัน

     ชื่อผู้ติดต่อ

     ที่อยู่ เลขที่ อาคาร หมู่ ซอย

     ถนน แขวง ตำบล

     อำเภอ

     จังหวัด

     รหัสไปรษณีย์

     โทร


  เอกสาร (ไฟล์ *.jpg ขนาดไม่เกิน 300 kb)

     1. ทะเบียนการค้า/หนังสือจัดตั้งสถาบัน
     2. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
     3. ทะเบียนบ้าน
     4. แผนที่


  ส่งเอกสาร หรือติดต่อ

     1. อีเมล์ saleorder@se-ed.com
     2. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน)
            ที่อยู่ เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนน บางนาตราด เขตบางนา
            กรุงเทพฯ 10260
            โทรศัพท์ 0-2826-8222 โทรสาร 0-2826-8356-9


     * บริษัทขอสงวนสิทธิในการติดต่อกลับ และตอบรับการเป็นสมาชิก โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
      (วันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.50 น.)