รูปภาพสินค้า รหัส9786164410923
9786164410923
รวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาจีนมากถึง 10 ชุด พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนที่จะเตรียมสอบ
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164410923
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 293 x 16 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมนดาริน เอดูเคชั่น, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2017
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือเตรียมสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์โครงสร้าง สำนวน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อช่วยทดสอบความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ได้รวบรวมข้อสอบจริงจำนวน 17 ชุด พร้อมคำเฉลยของข้อสอบวัดความถนัดทางภาษาจีนตั้งแต่ปี 2542-ปัจจุบัน นับเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อสอบ PAT 7.4 ครบถ้วนที่สุดในปัจจุบัน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือตรียมสอบทั้งครูผู้สอนและนักเรียนที่จะเตรียมสอบ ตลอดจนเป็นหนังสือประจำห้องสมุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไป
:: สารบัญ
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2542
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2543
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2544
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2545
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนตุลาคม ปี 2545
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2546
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนตุลาคม ปี 2546
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2547
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนตุลาคม ปี 2547
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน เดือนมีนาคม ปี 2548
ฯลฯ