รูปภาพสินค้า รหัส9786163810656
9786163810656
สรุปและรวบรวมเนื้อหา สูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ในเล่มเดียว!!
ผู้เขียนเทพวี ชนะชาญมงคล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 289.00 บาท
ราคาสุทธิ 289.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163810656
จำนวน: 568 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 33 มม.
น้ำหนัก: 960 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงประเด็น เล่มเดียวจบ อ่านง่ายด้วยแผนภาพ กราฟ รูปภาพ ตาราง และสรุปต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และการสอบ Entrance 4.0
:: สารบัญ
บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 การให้เหตุผล
บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ และฟังชัน
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ และฟังก์ชันตรีโกณมิติ
บทที่ 7 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์
บทที่ 9 ภาคตัดกรวย
บทที่ 10 ฟังชันเอกโพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
ฯลฯ