รูปภาพสินค้า รหัส9786160829767
9786160829767
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทรจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160829767
จำนวน: 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิ วัสดุ โลหะ อโลหะ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง พลาสติก แก้ว ยาง สี และเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เมื่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้ทำการศึกษาแล้ว จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวัสดุชนิดต่าง ๆ และสมบัติในการใช้งานของวัสดุแต่ละชนิด สามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้อง หรือป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 แร่อุตสาหกรรม
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
บทที่ 3 การถลุงโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
บทที่ 4 โลหะเหล็ก
บทที่ 5 โลหะนอกเหล็กและโลหกรรมวัสดุผง
บทที่ 6 สมบัติของวัสดุ
บทที่ 7 มาตรฐานโลหะอุตสาหกรรม
บทที่ 8 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
บทที่ 9 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
บทที่ 10 พลาสติก
ฯลฯ