รูปภาพสินค้า รหัส9786160829743
9786160829743
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชัยวุฒิ สุธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 73.00 บาท
ราคาสุทธิ 73.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160829743
จำนวน: 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 รหัสวิชา 2106-1003 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสา งานบันได งานพื้น และงานหลังคา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน หรือค้นคว้าเพิ่มเติม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต
บทที่ 4 งานฐานราก
บทที่ 5 งานคาน
บทที่ 6 งานเสา
บทที่ 7 งานบันได
บทที่ 8 งานพื้น
บทที่ 9 งานหลังคา