รูปภาพสินค้า รหัส9786160829729
9786160829729
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชุมสันติ แสนทวีสุข, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 136.00 บาท
ราคาสุทธิ 136.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160829729
จำนวน: 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานแก๊สรถยนต์" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา งานแก๊สรถยนต์ รหัสวิชา 2101-9002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย สมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอัด เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สธรรมชาติอัดในรถยนต์ การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติอัด (CNG) ในรถยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษารถยนต์ใช้แก๊ส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์
:: สารบัญ
บทที่ 1 สมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส
บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว
บทที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรถยนต์
บทที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรถยนต์
บทที่ 5 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอัด
บทที่ 6 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งแก๊สธรรมชาติอัดในรถยนต์
บทที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สธรรมชาติอัด (CNG) ในรถยนต์
บทที่ 8 การปรับแต่งเครื่องยนต์ใช้แก๊ส
บทที่ 9 การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษารถยนต์ใช้แก๊ส
บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์