รูปภาพสินค้า รหัส9786160825769
9786160825769
พิชิตวิชาฟิสิกส์ในสนามสอบโควตา ด้วยเทคนิควิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัดที่หลากหลาย ทำให้ฟิสิกส์ที่ว่า "ยาก" กลายเป็น "ง่ายสุดๆ"
ผู้เขียนไพบูลย์ เลิศศรี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825769
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ข้อสอบโควตาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาคใช้สอบจริงในปีที่ผ่านๆ มาจนถึงปัจจุบัน มีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัด อย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถนำเอาเทคนิคไปใช้ทำข้อสอบได้อย่างเข้าใจ เพื่อที่จะทำคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ของการสอบโควตา หรือสอบเข้าตรงของมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอื่นๆ
:: สารบัญ
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 1 วัตถุผูกติดกันด้วยเชือก...ในแนวราบ
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 2 วัตถุวางชิดติดกัน...ในแนวราบ
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 3 เปรียบเทียบสปริง
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 4 เปรียบเทียบลูกตุ้ม
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 5 การชนพบ, สวน แบบที่ 1 ปาวัตถุสวนกัน
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 6 การชนพบ, สวน แบบที่ 2 ปาวัตถุตามกัน
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 7 การชนพบ, สวน แบบที่ 3 ปาวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากัน
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 8 สมการอัตราการไหล
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 9 การประยุกต์แบร์นูลลี...ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูรั่ว
เทคนิคคิดลัดชุดที่ 10 แรงลอยตัว จม-ลอย
ฯลฯ