รูปภาพสินค้า รหัส9786160824809
9786160824809
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสมบัติ ชิวหา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160824809
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 255 x 2 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (รหัสวิชา 2102-2009)" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร CNC หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC ไปจนถึงการเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น รวมถึงอีกหลายเรื่องราวน่ารู้ นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC
บทที่ 4 เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร
บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panal) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
บทที่ 6 โครงสร้างของโปรแกรม NC พื้นฐาน
บทที่ 7 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC
บทที่ 8 คำสั่ง G - Code และ M - Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน
บทที่ 9 คำสั่ง G - Code และ M - Code สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน
บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC
บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC

- ใบงานวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน