รูปภาพสินค้า รหัส9786160823130
9786160823130
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนธนพนธ์ พรมราช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 93.00 บาท
ราคาสุทธิ 93.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823130
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104-2105" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย แม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การพันขดลวดอาร์เมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมใบปฏิบัติงานและใบงาน เพื่อทบทวนเนื้อหา ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ