รูปภาพสินค้า รหัส9786160822911
9786160822911
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 153.00 บาท
ราคาสุทธิ 153.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160822911
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นำเสนอเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยและกีฬาสากล ไปจนถึงเคล็ดลับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย
บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 10 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
บทที่ 11 การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง

- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม