รูปภาพสินค้า รหัส1294877741435
1294877741435
สรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด กิจกรรมทบทวน และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ผู้เขียนชนาภัทร พรายมี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 69.00 บาท
ราคาสุทธิ 69.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877741435
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.2" เล่มนี้ เน้นหลักภาษาไทยที่เด็ก ๆ ในระดับชั้น ป.2 จะต้องรู้และศึกษา ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาในเล่มจะแบ่งเป็นบท ๆ แต่ละบทประกอบด้วยการสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้น ๆ กิจกรรมทบทวนเพื่อเสริมทักษะในการเรียนรู้ และบททดสอบสำหรับฝึกทำให้คล่องแคล่ว รวมถึงแนวข้อสอบท้ายเล่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็ก ๆ ในระดับชั้น ป.2 ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทย และเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 พยัญชนะและอักษร 3 หมู่
บทที่ 2 สระ
บทที่ 3 วรรณยุกต์
บทที่ 4 การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
บทที่ 5 การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
บทที่ 6 การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
บทที่ 7 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา
บทที่ 8 คำที่มีตัวการันต์
บทที่ 9 คำที่ รร
บทที่ 10 สระคงรูป สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป
ฯลฯ