รูปภาพสินค้า รหัส1294877741428
1294877741428
สรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด กิจกรรมทบทวน และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ผู้เขียนชนาภัทร พรายมี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 69.00 บาท
ราคาสุทธิ 69.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877741428
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 12 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.1" จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละบทจะสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมทบทวนและแบบทดสอบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักภาษาไทยให้แม่นยำและชำนาญมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งให้เด็กๆ ได้ทบทวนและฝึกฝนให้คล่องแคล่วก่อนสอบจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 พยัญชนะ
บทที่ 2 สระ
บทที่ 3 ไตรยางศ์ (อักษร 3 หมู่)
บทที่ 4 การประสมอักษรกลางกับสระ
บทที่ 5 การประสมอักษรสูงกับสระ
บทที่ 6 การประสมอักษรต่ำกับสระ
บทที่ 7 วรรณยุกต์
บทที่ 8 การผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์
บทที่ 9 การผันอักษรสูงกับวรรณยุกต์
บทที่ 10 การผันอักษรต่ำกับวรรณยุกต์
ฯลฯ