สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/01/2020 ถึง 01/01/2020

จำนวนอันดับขายดี:  
ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411288
8858757411288
เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากเกมแสนสนุก เพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางภาษาให้เก่ง ต่อยอดสู่ระดับการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
135.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411622
8858757411622
มาฝึกคิด รู้จักการคำนวณ และการสังเกต เพื่อเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับเด็กปรมวัย เพื่อต่อยอดทางการศึกษาในขั้นสูงขึ้นไป
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
135.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส8858757410953
8858757410953
ฝึกลากเส้น ระบายสี เตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมือ และฝึกการสังเกต ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเบื้องต้นแก่เด็กปฐมวัย สามารถนำไปต่อยอดทางการเรียนรู้ ในทักษะด้านอื่น ๆ ได้ในอนาคต
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
85.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742333
1294877742333
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี
60.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833818
9786160833818
หนูน้อยเรียนศัพท์แสนสนุกกว่า 400 คำ สนุกกับศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสกันเถอะ!!!
ผู้เขียนKaren Jamieson (แคเรน เจมีสัน)
ผู้แปลฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
165.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส9786164300569
9786164300569
หนังสือนิทานสองภาษาไทย-อังกฤษ เล่มใหญ่พิเศษ มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่แสนมหัศจรรย์ สามารถใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen
125.00
7
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740421
1294877740421
หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย เกมจับคู่รูปทรงกับสิ่งของ และการจำแนกสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก่เด็ก ๆ
100.00
8
รูปภาพสินค้า รหัส8858757410700
8858757410700
เรียนรู้สระภาษาไทย 32 เสียง และการประสมพยัญชนะกับสระ
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
135.00
9
รูปภาพสินค้า รหัส8858757410922
8858757410922
แบบฝึกเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้หนูน้อย รู้จักการนับจำนวน และการทดจำนวน เสริมทักษะการบวกเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ฝึกฝนเชาวน์ปัญญา
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
85.00
10
รูปภาพสินค้า รหัส8858757410441
8858757410441
ให้น้อง ๆ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการลากเส้นตามรอยประที่กำหนดให้ แล้วระบายสีให้สวยงาม
ผู้เขียนน.ตัว-เขียน
75.00
11
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742425
1294877742425
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการติดติกเกอร์และการใช้กาวแปะกระดาษ
60.00
12
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411394
8858757411394
เกมสนุกฝึกสมองเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนาหนูน้อยให้เก่ง รู้จักการสังเกต และมีไหวพริบดี ฉลาดเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นต่อไป
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
135.00
13
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411554
8858757411554
แบบฝึกหัดเสริมทักษะการลบเลขให้เด็ก ๆ มีความชำนาญเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฝึกการทักษะการลบจำนวน เรียนรู้การลบให้คล่อง หลากหลายแบบฝึกหัดที่เข้าใจ ช่วยให้หนู ๆ เก่งเลขยิ่งขึ้น
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
85.00
14
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411332
8858757411332
แบบฝึกหัดลบจำนวนเลข เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้หนูน้อย ฝึกหัดการลบเลขพื้นฐาน เข้าใจการลดทอนจำนวนของสิ่งต่าง ๆ หลายหลายแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสีสวยสดใส
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
85.00
15
รูปภาพสินค้า รหัส1294877743330
1294877743330
โอ้โห! กิจกรรมในเล่มสนุก ๆ ทั้งนั้นเลย ฝึกคัด เรียนรู้ศัพท์ เกมเสริมเชาวน์ ระบายสี เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในเล่มกันเลย!
45.00
16
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001437
5524300001437
รวบรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กอย่างครบถ้วน เพื่อให้เด็กเติบโตไปอย่างมีศักยภาพ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ แผนกหนังสือทั่วไป
89.00
17
รูปภาพสินค้า รหัส8858757411349
8858757411349
แบบฝึกหัดการคูณ เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้หนูน้อย ฝึกทักษะการบวกเพิ่มจำนวน เรียนรู้การคูณให้คล่อง หลากหลายแบบฝึกหัดที่เข้าใจง่าย ช่วยให้หนู ๆ เก่งการคูณ
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
85.00
18
รูปภาพสินค้า รหัส9786164301474
9786164301474
เรียนรู้การผันวรรณยุกต์ ทั้งคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ พร้อมกับเรียนรู้คำและความหมายของคำ จากภาพประกอบและเรื่องราวในนิทาน
ผู้เขียนชนาภัทร พรายมี
49.00
19
รูปภาพสินค้า รหัส9786164302464
9786164302464
พจนานุกรมภาพ 2 ภาษา จีน-ไทย 36 หมวดความรู้ที่ใช้บ่อย
ผู้เขียนกองบรรณาธิการภาษาต่างประเทศ
199.00
20
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742357
1294877742357
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการพับกระดาษ และกิจกรรมพับกระดาษแบบโอริงามิขั้นพื้นฐาน
60.00