สินค้าขายดีล่าสุด  ระหว่างวันที่ 01/10/2019 ถึง 01/10/2019

จำนวนอันดับขายดี:  
ลำดับ  สินค้าราคา(บาท) 
1
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740513
1294877740513
การเล่นเกมผ่านด่านตะลุยเขาวงกตสุดท้าทาย จะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับทักษะการจับดินสอ ใช้หนังสือเล่มนี้พัฒนาทักษะการจับดินสอ และความสามารถในการใช้เหตุผล
100.00
2
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742333
1294877742333
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี
60.00
3
รูปภาพสินค้า รหัส1294877741527
1294877741527
มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็ก ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา
ผู้แปลประจิตร ป้อมอรินทร์
80.00
4
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742111
1294877742111
ฝึกฝนด้านการสังเกต มีสมาธิแน่วแน่ในการค้นหาคำตอบเรื่องต่าง ๆ
85.00
5
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742661
1294877742661
หนังสือเล่มแรกของหนูน้อยสำหรับเรียนรู้และฝึกอ่านตัวเลข 1-20 ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
65.00
6
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742210
1294877742210
แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น บอกเหตุผลเพื่อค้นหาคำตอบได้ถูกต้อง
85.00
7
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742371
1294877742371
เด็กจะพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้สีเทียนขีดเขียนและระบายสี
60.00
8
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740766
1294877740766
สนุกเพลิดเพลินกับการต่อจุดตัวเลข 1-30 ให้เป็นภาพ พัฒนาด้านการจับดินสอและเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านการเขียนให้กับเด็กๆ
ผู้เขียนชนาภัทร พรายมี
65.00
9
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742050
1294877742050
เรียนรู้ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ สามารถจับคู่สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันได้
85.00
10
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001437
5524300001437
รวบรวมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กอย่างครบถ้วน เพื่อให้เด็กเติบโตไปอย่างมีศักยภาพ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ แผนกหนังสือทั่วไป
89.00
11
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833672
9786160833672
เพิ่มพลังสมองทั้ง 2 ซีกให้เด็ก ๆ ด้วยหนังสือขายดีตลอดกาล
ผู้เขียนHwang Kun-Ki (ฮวัง คึน กี)
ผู้แปลกาญจนา ประสพเนตร
175.00
12
รูปภาพสินค้า รหัส1294877741558
1294877741558
มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็ก ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา
ผู้แปลประจิตร ป้อมอรินทร์
80.00
13
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742227
1294877742227
แยกประเภทและปริมาณของสิ่งต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ!
85.00
14
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742302
1294877742302
หนังสือพร้อมปุ่มกดฟังเสียง! ฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนคำศัพท์ กับ Sound Book ABC มีปุ่มกดถึง 30 ปุ่ม มากที่สุดปฏิวัติวงการ Sound Book
550.00
15
รูปภาพสินค้า รหัส1294877739685
1294877739685
สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) แถมฟรี! สติกเกอร์ สำหรับเล่นเกมในเล่ม
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
59.00
16
รูปภาพสินค้า รหัส9786164302099
9786164302099
นิทานคลาสสิก 2 ภาษา ชุด เสริมคุณธรรม จริยธรรม MQ ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ความสามารถทางสติปัญญา IQ เหมาะสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน-เด็กประถม
ผู้เขียนArianna Candell
ผู้แปลดุจเดือน กลั่นคูวัด
59.00
17
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742456
1294877742456
มาฝึกภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ กับพวกเรากันนะ 5in1 Conversation, Expressions, Vocabulary, Phonics, Traditional Songs เหมาะสำหรับระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
3,990.00
18
รูปภาพสินค้า รหัส8858757410250
8858757410250
สนุกกับการฝึกฝนทักษะเบื้องต้นก่อนเริ่มเขียน การสังเกตและการจดจำกับเกมสนุก ต่อจุด ลากเส้น พร้อมระบายสี เรียนรู้เรื่องตัวเลข 1-20, ๑-๒๐ และคำศัพท์ที่น่าสนใจ ในชุดสัตว์โลกน่ารัก
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
85.00
19
รูปภาพสินค้า รหัส1294877740773
1294877740773
สนุกเพลิดเพลินกับการต่อจุดตัวเลข 1-30 ให้เป็นภาพ พัฒนาด้านการจับดินสอและเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านการเขียนให้กับเด็กๆ
ผู้เขียนชนาภัทร พรายมี
65.00
20
รูปภาพสินค้า รหัส1294877742715
1294877742715
หนังสือเล่มแรกของหนูน้อยสำหรับเรียนรู้และฝึกอ่านคำศัพท์ผลไม้ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
65.00