ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470437575
9780470437575
A solid introduction to materials management and the tools needed to create a world-class materials management program...
ผู้เขียนStan C. McDonald
2,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071146708
9780071146708
-
ผู้เขียนStan Rapp, Thomas L. Collins
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780394839103
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780735615779
2,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780782114997
9780782114997
-
ผู้เขียนSTAN KELLY-BOOTLE
995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781442451582
310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781565922006
9781565922006
-
ผู้เขียนSTAN MITCHELL
1,384.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781585361557
718.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932907131
1,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749698778
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221136
9786168221136
หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียไม่ใช่เครื่องมือตายตัวที่อยู่ในกรอบของเทคโนโลยี แต่เป็นสิ่งที่พร้อมจะยืดหยุ่นได้ตามสังคมและวัฒนธรรมที่มันดำรงอยู่..
ผู้เขียนDaniel Miller, Elisabetta Costa, Nell Haynes, Tom McDonald, Razvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano Spyer, Shriram Venkatraman , Xinyuan Wang
ผู้แปลฐณฐ จินดานนท์
395.00
1