ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส8858722001698
8858722001698
ฝึกการอ่านออกเสียง ด้วยสำเนียงเจ้าของภาษา เพียงจับปากกา Smart Pen
ผู้เขียนSi Yiah Ling, Christina Yeo Roa, Sally Chin
2,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165410052
9786165410052
This book is an effective resource in helping children learn and master the sounds of letters a to z...
ผู้เขียนChristina Yeo Roa
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137009008
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194031592
9780194031592
NEW and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary,
ผู้เขียนChristina Latham - Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194035910
9780194035910
NEW and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194037983
9780194037983
90% of teachers who took part in an Oxford Impact study found that English File improves students' speaking skills.
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert, Kate Chomacki
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194038249
9780194038249
English File fourth edition has built on tried and trusted methodology and contains uniquely motivating lessons and activities that encourage students to discuss topics with confidence.
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert, Kate Chomacki
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194060271
9780194060271
90% of teachers who took part in an Oxford Impact study found that English File improves students' speaking skills.
ผู้เขียนJane Hudson, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123044
9780194123044
Specially-written songs and a step-by-step approach combine to make lessons fun and supportive for 12-15-year-olds.
ผู้เขียนSusan Iannuzzi, James Styring, Christina de Ia Mare
655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123570
9780194123570
Specially-written songs and a step-by-step approach make lessons fun and supportive for students aged between 12 and 18 years.
ผู้เขียนJames Styring, Christina de la Mare, Susan Lannuzzi
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194123778
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194355223
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194366786
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194366809
9780194366809
Clear step-by-step lesson plans, 60 pages of extra photocopiable activities supporting the Student's Book lessons...
ผู้เขียนGill Hamilton, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden
875.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194367486
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194368636
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194368643
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194372268
9780194372268
Internet English is a WWW-based conversation course for pre-intermediate and intermediate learners. It helps them develop the skills to autonomously..
ผู้เขียนChristina Gitsaki, Richard P. Taylor
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194372275
9780194372275
Internet English is a WWW-based conversation course for pre-intermediate and intermediate learners. It helps them develop the skills to...
ผู้เขียนRichard P. Taylor, Christina Gitsaki
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194384254
520.00