ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432100
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436047
9789744436047
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436788
9789744436788
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437327
9789744437327
เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748325637
135.00
1