ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส1294877728528
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877732389
1294877732389
หนังสือ 6 เล่ม กว่า 1,400 หน้า เก่งพูด เก่งไวยากรณ์ เก่งศัพท์ ต้องชุดนี้!
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, แวววรรณ พุทธรักษา, อิสรีย์ แจ่มขำ
399.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877732891
1294877732891
ชุดสุดคุ้ม! รวมคำศัพท์ระดับประถม ไวยากรณ์อังกฤษจำแม่น และสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเข้าไว้ด้วยกัน
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, อิสรีย์ แจ่มขำ
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877737063
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786115270156
9786115270156
รวมกว่า 2,000 ประโยคสำเร็จรูป หลากหลายสถานการณ์ พร้อมใช้ได้ทันที!
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165270083
9786165270083
พัฒนาทักษะการเขียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165271028
9786165271028
รวมเบ็ดเสร็จ ประโยคสำเร็จรูปครบสูตร อยากจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ทันใจ ใช่เลย!
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165271073
9786165271073
การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มสื่อสารได้
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
35.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165272728
9786165272728
Speaking English หลักสูตรเร่งรัด เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ คู่มือที่จะทำให้คุณพูดอังกฤษได้ง่ายๆ ไม่แพ้เจ้าของภาษา!
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165272735
9786165272735
เรียนรู้บทสนทนา ประโยค เเละคำศัพท์จากการ์ตูนเเสนสนุก ปลูกฝังมารยาทอันดีงามเเละการอยู่ร่วมกันในสังคม
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
59.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165272742
9786165272742
เรียนรู้บทสนทนา ประโยค และคำศัพท์จากการ์ตูนแสนสนุก, ปลูกฝังความมีน้ำใจ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
59.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165272759
9786165272759
เรียนรู้บทสนทนา ประโยค และคำศัพท์จากการ์ตูนแสนสนุก, ปลูกฝังให้เด็กๆ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา คำนึงถึงผู้อื่นและส่วนรวม
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165273695
9786165273695
Speak English 140 hours เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถสนทนาโต้ตอบได้ มีคำอ่านไทยประกอบทุกบทสนทนา
ผู้เขียนกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, อิสรีย์ แจ่มขำ
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165277655
9786165277655
สรุปไวยากรณ์อังกฤษแบบสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย ทบทวนเพื่อให้จำได้อย่างแม่นยำก่อนสอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165279437
9786165279437
สรุปประโยคสำคัญที่ใช้บ่อยในชีวิตประวัน เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงาน
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165279949
9786165279949
เล่มเดียวครบทั้งไวยากรณ์และประโยคสนทนา เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทย่อย เพื่อให้ทบทวนได้ง่ายภายใน 30 วัน เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740616726
9789740616726
50 สถานการณ์ที่พบบ่อย สำหรับสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ, เบญจมินทร์ ตันกิตติกร
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740616818
9789740616818
รวมคำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมักจะพบบ่อยในข้อสอบเข้าต่างๆ
ผู้เขียนอิสรีย์ แจ่มขำ, ดุจเดือน กลั่นคูวัด, สุธิดา วิมุตติโกศล
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742585211
9789742585211
รวบรวมคำศัพท์และประโยคง่ายๆ จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งพบบ่อยในชีวิตประจำวัน เริ่มจากร่างกาย ครอบครัว บ้าน โรงเรียน ร้านค้า...
ผู้เขียนวราลี สิทธิจินดาวงศ์, อิสรีย์ แจ่มขำ, ดุจเดือน กลั่นคูวัด
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749764299
9789749764299
เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเริ่มทำงาน เพิ่มทักษะสำหรับพนักงานที่มีเจ้านายเป็นฝรั่ง
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด, อิสรีย์ แจ่มขำ
99.00
12