ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803347
9786160803347
สำหรับการควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160816156
9786160816156
มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งงานกัดและงานกลึง เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823109
9786160823109
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ลำดับที่ 88
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823116
9786160823116
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม รอยต่อ รอยเชื่อมและตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การแล่นประสาน งานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ ฯลฯ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823222
9786160823222
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824465
9786160824465
หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 3100-0009 เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824816
9786160824816
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160826964
9786160826964
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน, วิชิต ธรรมฤทธิ์
96.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160832248
9786160832248
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
250.00
1