ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831852
9786160831852
เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุรพล ราษฎร์นุ้ย, รศ.ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833573
9786160833573
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเรื่องการกรองน้ำมันให้ดีขึ้นสำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ ช่วยให้เกิดการชำรุดต่ำ ค่าซ่อมบำรุงที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มผลผลิตให้องค์กรโดยรวมได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนสุรพล ราษฏร์นุ้ย, รศ.ดร., กฤษดา อัครพัทธยากุล, ดร., ประสิทธิ์ ทัพสุนทร
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140098
9786163140098
อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง รวมทั้ง หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมและการนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป
ผู้เขียนสุรพล นิติไกรพจน์, ศ.ดร.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142436
9786163142436
นำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนสุรพล นิติไกรพจน์, ศ.ดร., กฤติน ดิ่งแก้ว
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123895
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742354206
9789742354206
ถ้าคุณเป็นคนในวิชาชีพโฆษณา หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับโฆษณา หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน
ผู้เขียนสุรพล ลีนิรันดร
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346949
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749180952
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697504
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749742464
369.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169058144
9786169058144
ด้วยเหตุที่เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง Account Management ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้บรรจุลงในซูเปอร์เออีเล่มแรก จึงได้จัดพิมพ์ซูเปอร์เออี 2 ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจในแง่มุมอื่นๆ
ผู้เขียนสุรพล ลีนิรันดร, สรณ์ จงศรีจันทร์, วิรัช หวังเจริญวงศ์, วิทวัส ชัยปาณี, วารุณี สุนทรเจริญนนท์, วศิน เตยะธิติ, วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, วรดณู นิลกษาปน์, พันธ์ศักดิ์ ไวยากรณ์วิลาศ, ปารเมศร์ รัชไชยบุญ, ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล
290.00
1