ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400181
8858902400181
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400198
8858902400198
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400228
8858902400228
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400365
8858902400365
แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400372
8858902400372
มารู้จักกับคำชนิดต่างๆ ในภาษาไทย พร้อมเสริมทักษะและความชำนาญด้วยแบบฝึกหัด พร้อมคำเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400419
8858902400419
เรียนรู้พื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น ฝึกคัดคำ และอ่านออกเสียงซ้ำๆ ให้ถูกต้อง พร้อมเกมทายคำศัพท์ และคำเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม
65.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400518
8858902400518
สร้างลูกน้อยให้เก่งคำนวณด้วยวิธีการคิดคำนวณแนวใหม่ จากน้อยไปหามาก จากง่ายไปหายากทำแบบซ้ำๆ ต่อเนื่องกันจนสมองเคยชิน สามารถคิดคำนวณตัวเลขได้โดยอัตโนมัติ
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400525
8858902400525
สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ, สุภาพร สว่างอารมณ์
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400532
8858902400532
สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ และเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ, สุภาพร สว่างอารมณ์
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400587
8858902400587
ฝึกทักษะให้กับนักเรียน ป.1 ได้เรียนรู้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ พร้อมคำตัวอย่าง ภาพประกอบน่ารักๆ แบบฝึกทบทวนทุกบทและเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ
79.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400709
8858902400709
แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400730
8858902400730
แบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย พร้อมภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม
ผู้เขียนสุพรรณี อยู่นิ่ม, สมพร มีสมบัติ
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400778
8858902400778
หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400785
8858902400785
หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400792
8858902400792
หนังสือคู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400839
8858902400839
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400846
8858902400846
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400877
8858902400877
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณตัวเลข
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400884
8858902400884
พัฒนาสมองเด็กในด้านการคิดคำนวณด้วยการนับจำนวน บวก ลบ เปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน พร้อมการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆจนชำนาญ เหมาะสำหรับน้องๆ ผู้อยากเก่งคณิตศาสตร์ทุกคน
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400891
8858902400891
ฝึกสมองด้านการคิดคำนวณสำหรับเด็กประถมต้น การนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวน การบวก ลบ คูณ หาร การวัดความยาว ชั่งน้ำหนัก เวลา เงิน รูปเรขาคณิต โจทย์ปัญหา แบบฝึกทบทวน
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุพรรณี อยู่นิ่ม
155.00
12