ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801060
9786160801060
หนังสือเล่มเดียวที่จะนำท่านไปสู่ความเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายของ Cisco
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813285
9786160813285
วิเคราะห์เจาะเบื้องลึกระบบเครือข่ายของ Cisco อย่างครบเครื่องถึงแก่น คับคั่งด้วยแบบฝึกหัด วิธีติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Cisco ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821150
9786160821150
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสไตล์อาจารย์วิรินทร์
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน, ดร.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822706
9786160822706
เปิดเผยเบื้องลึกอันเป็นกุญแจสำคัญ นำไปสู่วิธีการบริหารจัดการบริการไอทีเชิงปฏิบัติ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน, ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160826742
9786160826742
แนวทางออกแบบติดตั้งและแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ เจาะเบื้องลึกถึงแก่นของระบบเครือข่าย Cisco อย่างครบเครื่องสมบูรณ์แบบที่สุด โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่นำไปใช้งานได้จริง
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน, ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125578
9789742125578
ชุดเดียวที่ให้แนวทางการออกแบบ การแก้ไขปัญหาและการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ผู้เขียนวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345423
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349216
450.00
1