ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164300729
9786164300729
จำหลักไวยากรณ์ได้ไวด้วยแผนภาพโครงสร้าง เฉลยเทคนิคตีโจทย์ และการตัดชอยส์ข้อสอบ เปลี่ยนแกรมมาร์ที่ว่าเป็นยาขมให้เป็นขนมที่แสนอร่อย รูปประโยคตัวอย่างทันสมัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้เขียนภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อาจารย์โอ๊ต)
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802043
9786160802043
มีเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802432
9786160802432
พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802470
9786160802470
กลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้ศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล...
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802845
9786160802845
เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่างซ่อมและผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804153
9786160804153
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804832
9786160804832
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810369
9786160810369
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810376
9786160810376
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส.
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810383
9786160810383
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813261
9786160813261
เขียนขึ้นตามคำอธิบายรายวิชา อิมเมจโปรเซสซิง (3128-2401) โดยจะทำการประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในระดับสูงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813933
9786160813933
เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แผนกวิชาช่างต่างๆ ต้องศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813995
9786160813995
มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานต่างๆ ของช่างเครื่องกล สภาพแวดล้อมในการทำงาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817641
9786160817641
การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ฯลฯ เป็นต้น
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817658
9786160817658
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องมือกล
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817719
9786160817719
รวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้อย่างละเอียด ในภาคปฏิบัติก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการถอดประกอบและตรวจสอบ พร้อมรูปประกอบทุกขั้นตอน
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818105
9786160818105
มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ ซึ่งได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818327
9786160818327
ประกอบด้วยระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด ระบบท่อทางนิวเมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ตัวขับเคลื่อนนิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพน้ำมันไฮดรอลิกส์ ฯลฯ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818686
9786160818686
ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ซึ่งได้แก่ ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง ช่างโลหะการ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818983
9786160818983
เนื้อหาประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฯลฯ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
170.00
123