ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823444
9786160823444
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, รศ., ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, ผศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831227
9786160831227
เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, รศ.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745121614
9789745121614
สอดคล้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง คือระบบแรงดัน 115 kV, 69kV, 24 kV, และ 12 kV ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภาณุเดช
ผู้แปลธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745125261
9789745125261
เสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
195.00
1