ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805600
9786160805600
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817801
9786160817801
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกล วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824892
9786160824892
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน
113.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160832644
9786160832644
อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา ภาพประกอบพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ การเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานจริง
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน
107.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160834686
9786160834686
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน
123.00
1