ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780070172685
9780070172685
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR., Steven L. Cobb
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780060889579
1,330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780062218346
9780062218346
ผู้เขียนSteven D. Levitt
1,465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071078665
9780071078665
-
ผู้เขียนSteven McShane
940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071106696
1,860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071137423
475.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071158954
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071189330
685.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071210683
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267595
1,439.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071274258
9780071274258
Marketing in Asia uses an active-learning approach to bring traditional theories and contemporary concepts to life...
ผู้เขียนLau Geok Theng, William Rudelius, Steven W. Hartley, Roger A. Kerin
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071281034
1,198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079137364
9780079137364
-
ผู้เขียนSTEVEN HOLZNER
2,098.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123747211
5,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130085191
5,380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130221711
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130268914
9780130268914
-
ผู้เขียนSteven J. Molinsky
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130293015
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130293022
9780130293022
-
ผู้เขียนSteven J. Molinsky
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130811530
9780130811530
-
ผู้เขียนMARTIN D.SEYER, STEVEN MCDOWELL
1,125.00