ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780132139410
5,565.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135125021
9780135125021
-
ผู้เขียนRoger Leroy Miller
1,010.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321601056
9780321601056
-
ผู้เขียนRoger Leroy Miller
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324015621
4,895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538441117
1,180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123765
9789742123765
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินมาใช้ในหลายด้านด้วยกัน
ผู้เขียนRoger Mason (โรเจอร์ เมสัน), ภูริทัต ทองปรีชา, โรเจอร์ เมสัน-ROGER MASON
ผู้แปลภูริทัต ทองปรีชา
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124359
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570362
2010194570362
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570393
2010194570393
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226200000260
2226200000260
-
ผู้เขียนROGER S.PRESSMAN
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780008319014
9780008319014
-
ผู้เขียนRoger McNamee
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030211089
1,085.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070259638
9780070259638
-
ผู้เขียนC.LEWIS WILSON, ROGER W. HAINES
3,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070580879
9780070580879
-
ผู้เขียนROGER E. SANDERS
2,698.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071004510
1,645.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071109154
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071146036
9780071146036
-
ผู้เขียนROGER S. PRESSMAN
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071177948
610.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263771
9780071263771
McGraw-Hill International Edition
ผู้เขียนRoger S. Pressman, David Lowe
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267823
695.00