ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780495113539
9780495113539
International Student Edition
ผู้เขียนMichael A. Seeds, Dana E. Backman
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495560425
9780495560425
International Edition
ผู้เขียนMichael A. Seeds, Dana E. Backman
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495562054
9780495562054
International Edition.
ผู้เขียนMichael A. Seeds, Dana E. Backman
4,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070183230
9780070183230
-
ผู้เขียนDANA S. DUNN
2,385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071136846
9780071136846
-
ผู้เขียนDANA L.STERN
740.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099503170
9780099503170
-
ผู้เขียนDana Vachon
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323643184
3,525.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470138090
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470373163
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780472034765
1,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495384151
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495505341
1,175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780806528236
540.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780882822532
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111186791
1,965.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111308216
1,495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111569075
1,550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781576750391
1,078.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856176750
9781856176750
Handbook of Hospitality Strategic Management provides a critical review of mainstream hospitality strategic management research topics.
ผู้เขียนPeter Jones, ED., Dana V. Tesone, ED., Haemoon Oh, ED., Michael Olsen, ED., Jinlin Zhao, ED.
11,480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856177993
1,910.00
12