ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780495438076
1,180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781111577742
9781111577742
The Eighth Edition of MECHANICS OF MATERIALS continues its tradition as one of the leading texts on the market. With its hallmark clarity and accuracy
ผู้เขียนJames M. Gere, Barry J. Goodno
2,585.00
รูปภาพสินค้า รหัส2228170001704
2,285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780007151127
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780060005696
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071081887
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071108553
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071244947
1,213.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263641
1,158.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071382151
5,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077140892
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123914903
2,995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130215383
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130255501
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131209756
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131369375
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131974074
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132001533
945.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132037921
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132465502
1,135.00