ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780070170445
1,035.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071117944
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221085
9780071221085
This International Student Rdition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนEric W. Noreen, Ph.D., Peter C. Brewer, Ph.D., Ray H. Garrison, Ph.D.
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259060731
9781259060731
Presents integrated and proven solutions designed to help attain course goals of student readiness, comprehension of content, and application of key concepts in the managerial accounting course.
ผู้เขียนEric W. Noreen, Ph.D., Peter C. Brewer, Ph.D., Ray H. Garrison
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781266248610
9781266248610
ผู้เขียนRay H. Garrison
1,950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071088015
1,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672323812
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672327469
9780672327469
-
ผู้เขียนJOHN RAY, WILLIAM RAY
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070181915
9780070181915
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H.Garrison, Eric W. Noreen
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070526211
808.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071283748
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071288422
9780071288422
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนO. Ray Whittington, Kurt Pany
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072130171
2,225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072191561
920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078824357
9780078824357
-
ผู้เขียนERIC J.RAY
929.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780081025994
9780081025994
-
ผู้เขียนRay Sinnott
5,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130144973
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131472235
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132460835
9780132460835
-
ผู้เขียนRay C. Fair , Karl E. Case
659.00
1234