ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781592008148
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598633542
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598633740
9781598633740
No experience required
ผู้เขียนJerry Lee Ford, JR.
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส2228370000019
730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071111775
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071121118
660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071407069
9780071407069
-
ผู้เขียนJerry Howett
598.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071771818
9780071771818
ผู้เขียนJerry Eichenberger 
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780091943189
9780091943189
ผู้เขียนGene Mustain Jerry Capeci 
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136095200
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138150372
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194031592
9780194031592
NEW and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar, Vocabulary,
ผู้เขียนChristina Latham - Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194035910
9780194035910
NEW and updated texts, topics, and tasks that make students want to speak in English. Students build confidence to communicate with a proven balance of Grammar
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194037983
9780194037983
90% of teachers who took part in an Oxford Impact study found that English File improves students' speaking skills.
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert, Kate Chomacki
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194038249
9780194038249
English File fourth edition has built on tried and trusted methodology and contains uniquely motivating lessons and activities that encourage students to discuss topics with confidence.
ผู้เขียนChristina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert, Kate Chomacki
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780312302764
640.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780395874660
9780395874660
-
ผู้เขียนJERRY D.WILSON
2,339.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470041697
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470083604
9780470083604
-
ผู้เขียนJerry J. Weygandt
4,390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470169339
990.00
1234