ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470233979
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470398821
9780470398821
For the rich student resources available with the new edition of Design and Analysis of Experiments, go to the book's website...
ผู้เขียนDouglas C. Montgomery
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470505786
9780470505786
Montgomery and Runger provide a practical approach geared toward engineering as well as chemical and physical sciences.
ผู้เขียนGeorge C. Runger, Douglas C. Montgomery
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471381815
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471487357
9780471487357
-
ผู้เขียนDouglas C. Montgomery
5,835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471653974
4,450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471697916
1,045.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471754954
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471794738
1,750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672327568
9780672327568
-
ผู้เขียนSusan Douglas, Korry Douglas
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764571732
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780006548591
9780006548591
-
ผู้เขียนDOUGLAS COUPLAND
257.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780060670856
565.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070494367
9780070494367
-
ผู้เขียนDOUGLAS PERRY
2,700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071100045
855.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071106764
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071113168
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071166737
9780071166737
-
ผู้เขียนDOUGLAS PERRY
943.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071181228
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071244619
760.00