ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781423902485
9781423902485
This innovative text focuses on the architectures, mathematics, and algorithms that are integral to creating reliable user interfaces.
ผู้เขียนDan R. Olsen, JR.
4,470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672326745
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780062183613
765.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071195614
9780071195614
-
ผู้เขียนDan
1,038.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071497923
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072122800
9780072122800
-
ผู้เขียนDAN HEFLIN, TODD NEY
2,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078824074
9780078824074
-
ผู้เขียนDAN LOGAN, TOM SHELDON
929.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078824586
9780078824586
-
ผู้เขียนDAN RAHMAL
635.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079136718
2,473.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780128042298
9780128042298
-
ผู้เขียนDan Marghitu
3,565.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131484757
9780131484757
-
ผู้เขียนDan Livingston
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131855229
1,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132953535
9780132953535
-
ผู้เขียนDAN W.PATTERSON
1,049.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132969444
1,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138126537
9780138126537
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world.
ผู้เขียนDan Limmer, Michael F. O'Keefe
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780201616040
9780201616040
-
ผู้เขียนDAN PETIT
1,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780201634976
9780201634976
-
ผู้เขียนWietse Venema, Dan Farmer
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240805467
1,240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240809571
9780240809571
-
ผู้เขียนDan Rayburn
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240813370
1,590.00